logotyp

O mateřské škole

Mateřská škola, Horní Bojanovice

Mateřská škola byla v obci zřízena v roce 1955 kdy v ní bylo zapsáno 32 dětí a ty se scházely v budově školy ve středu obce. V roce 1974 byla na kopci nad obcí postavena nová budova a byla v ní otevřena jednotřídní mateřská škola, která slouží dodnes.

Mateřská škola má kapacitu 25 dětí, má rozlehlou zahradu s ovocnými stromy a je vybavena pískovištěm, houpačkou a různými odrážedly, tříkolkami a koly.

Prostředí mateřské školy je zařízeno nábytkem tak aby vyhovoval dětem ke spontánním hrám a pohybovým aktivitám. Dětem je k dispozici množství stavebnic a jiných hraček k rozvíjení jejich fantazie a myšlení.
Součástí mateřské školy je i školní jídelna, která byla v roce 2003 vybavena nerezovými prvky dle hygienických požadavků.

K vybavení ŠJ patří i pračka a sušička pro údržbu prádla ŠJ a MŠ.

Identifikační údaje MŠ

Název: Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace
Adresa: Horní Bojanovice 170, 693 01
IČO: 75020505
Telefon: 519 414 204, 607 245 700
e-mail: mshbojanovice(zavináč)tiscali.cz
Zřizovatel: Obec Horní Bojanovice
Horní Bojanovice 96, 693 01

Zaměstanci školy:

Pověřená řízením: Petra Sácká
Učitelka MŠ: Lucie Peterková
Vedení ŠJ a provozní pracovnice : Šárka Svobodová

Školní vzdělávací program

Náš ŠVP PV s názvem " MŠ Barevný svět Horní Bojanovice" je v platnosti od 1.9.2021, přispívá k rozvoji dítěte a jeho učení ve všech vzdělávacích oblastech RVP PV. Obsah vzdělávání vychází z dětských zážitků a zkušeností, je založen na možnosti volby a výběru činnosti. Vzdělávací obsah je rozpracován do pěti integrovaných bloků, které se vzájemně prolínají a propojují. Zasahují všechny vzdělávací oblasti, zohledňují věkové zvláštnosti dětí, obsahují směřování ke kompetencím, očekávané výstupy, navrhují vzdělávací nabídku. Vzdělávací nabídka vychází z integrovaných bloků . ŠVP obsahuje názvy integrovaných bloků, jejich charakteristiku, kompetence, okruhy poznatků, dílčí cíle, návrhy činností a očekávané výstupy. Konkrétní vzdělávací nabídku plánují a realizují učitelky ve třídě do TVP na základě pravidel pro realizaci obsahu, tak, aby vyhovovala potřebám a podmínkám třídy. Jejich trvání určuje zájem dětí nebo aktuální situace.

Integrované bloky:

1) Vím,kdo jsem já a vím,kdo jsi ty
2) Místo, kam patřím
3) Nejsem na světě sám
4) Zdravá abeceda
5) Poznáváme svět

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
https://www.facebook.com/
Domů

Created by © 2017 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign