logotyp

Režim dne

DEN V MŠ

Provoz v mateřské škole je od 6:30 do 16:00 hodin.

Časový režim výchovně vzdělávacích činností se přizpůsobuje aktuálním potřebám, situacím a možnostem dětí. Režim dne je rámcový a v případě akcí, výletů a slavností je upraven. Úprava je plně v kompetenci učitelek.

Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování.

CO DĚLÁME CELÝ DEN

6:30 – 9:45

Scházení dětí, výběr spontánních činností dle volby a přání dětí, individuální péče o děti, hygiena, svačinka, cvičení a pohybové aktivity, ranní kruh, řízené činnosti- poznávací, smyslové, komunikativní, literární, pohybové, hudební, výtvarné, pracovní.

9:50 – 11:40

Hygiena, pobyt venku.

11:40 – 12:30

Hygiena, oběd

12:30 – 14:30

Hygiena, příprava na odpočinek, předčítání pohádek, zpěv ukolébavek, odpočinek, klidové činnosti.

14:30 – 16:00

Hygiena, svačinka, odpolední zájmové činnosti, pohybové aktivity, individuální vzdělávací činnosti, rozcházení dětí domů.

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
https://www.facebook.com/
Domů

Created by © 2017 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign